Varmt välkommen till Berättarministeriets skolprogram:

Uppdrag: Nobelarkivet

Skolprogrammet Uppdrag: Nobelarkivet är ett samarbete mellan Stiftelsen Berättarministeriet och Nobelprismuseet. Programmet riktar sig till årskurs 4–6 och är ämnesövergripande och förankrat i kursplanernas centrala innehåll i ämnena kemi, fysik, svenska, svenska som andraspråk, historia och samhällskunskap.

Om Berättarministeriet

Stiftelsen Berättarministeriets verksamhet möjliggörs genom tresektoriell samverkan mellan det offentliga, det privata och det ideella. Stiftelsen är icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden. Stiftelsen arbetar för att motverka bostadssegregationens negativa effekter på barns skolgång. Genom att stötta lärare och elever på skolor med högt socioekonomiskt index med kostnadsfria skolprogram och kompetensutveckling för lärare stärks elevernas språkutveckling och ämneskunskaper. Alla skolprogram är utvecklade med storytelling som grund och stimulerar elevernas kritiska tänkande och kreativa förmågor.

I stiftelsens utbildningscenter, belägna i Stockholm, Malmö och Göteborg, möts de elever som inleder ett skolprogram med besök på utbildningscentret av engagerade volontärer och Berättarministeriets pedagoger.

Uppdrag: Nobelarkivet

I skolprogrammet Uppdrag: Nobelarkivet väcks elevernas nyfikenhet på kemi och forskning. De får lära sig om atomer och molekyler, grundämnen och vetenskapliga upptäckter och nyttan och konsekvenserna av dessa.

Story

Inför programmet blir eleverna kontaktade av bokförlagets redaktör, N. Schwartz, som meddelar att en bekant till hen kommer att höra av sig till klassen och be om hjälp med att undersöka föremål som tillhört Marie Curies väninna. Berättelsen om lådan med föremålen är fiktiv, men genom artefakter och brev får eleverna en inblick i Marie Curies liv och forskargärning samt förståelse för vad några av hennes och samtida forskares upptäckter har haft för betydelse för människors levnadsvillkor.

Syfte

Programmet syftar till att på ett kreativt och lustfyllt sätt stärka elevernas språkliga förmågor, kritiska tänkande och kunskap om naturvetenskap, vetenskapliga upptäckter och några historiska skeenden.

Lektioner
12
Årskurs
4 –6
Ämnen
Svenska
Svenska som andraspråk
Historia
Samhällskunskap
Kemi
Fysik