Återkoppling från lärare

Så här säger lärare som genomfört Berättarministeriets skolprogram:
”Eftersom de lagt upp arbetet utifrån Skolverkets kursplan och mål så tänker jag att det ger en viss trygghet i projektet. Alltså jag behöver inte tänka ett extra varv för att få med allt. Dessutom har vi tränat jättemycket på att sammanställa texter och vara källkritiska.”
”Kommer att bli bra att spinna vidare på samma arbetssätt i undervisningen.” 
”Ger mig som lärare och eleverna stöd och inspiration i skrivandet.”
”Ett mycket välarbetat och genomtänkt program. Barnen tas väl hand om. Stimulerar till mer skrivande.”

”Ökar elevernas fantasi och kunskap att skapa berättelser och berättelsers form och uppbyggnad. Språkligt utvecklande med nya ord till elevernas ordförråd särskilt elever som läser SVA.” 

”Får igång elevernas fantasi med besked.”
”Att eleverna får skriva till ’riktig’ mottagare gör dem mer noggranna i sitt skrivande.”
”Programmet skapar motivation till skrivandet som i sin tur kan leda till ökad måluppfyllelse.”